คำร้องขอข้อมูลนักเรียน

{{data.name_std_f}} {{data.name_std}}

{{data.class}}

{{data.date_ask}}

{{statustext[data.status]}}
{{data_petition_list.length}} จาก {{count}} ข้อมูล