โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แกลลอรี่รูปภาพ ติดต่อสอบถาม ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านเข้าสู่โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
 
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อาคารสถานที่
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เกณฑ์การรับสมัคร
เมนูอาหาร
 
 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระกลุ่มปฐมวัย
 

 
แรกรุ่นดรุณชบา
ดรุณชบารุ่นสองผ่องอำไพ
ดรุณชบารุ่นสามงามเพริศพริ้ง
 
 สถิติประจำวันที่ 30/05/2559

จำนวนผู้เช้าชมวันนี้ = 0 ครั้ง
จำนวน UIP วันนี้ = 1 ip

จำนวนผู้เช้าชมเดือนนี้ = 7599 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมเดือนที่แล้ว = 5047 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีนี้ 33787 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีที่แล้ว 71870 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 155760 ครั้ง
 
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
 
 
 
21 พฤษภาคม 2559 - พิธีเปิดสระว่ายน้ำและการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 13 มีนาคม 2559 - งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น ดรุณชบารุ่นสามงามเพริศพร้ิง 8 กุมภาพันธ์ 2559 - กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Senior Season2 3 กุมภาพันธ์ 2559 - กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 8 มกราคม 2559 - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 8 มกราคม 2559 - กิจกรรมวันกตัญญู 6-7 มกราคม 2559 - กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 21 ธันวาคม 2558 - ให้การต้อนรับนายมงคล ใบแสง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 18 ธันวาคม 2558 - กีฬาสีสัมพันธ์ 22 พฤศจิกายน 2558 - ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ตารางเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เปิดอ่าน 1077 
แจ้งกำหนดการและกิจกรรมของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เปิดอ่าน 686 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เปิดอ่าน 204 
สรุปเนื้อหาการออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 เปิดอ่าน 144 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เปิดอ่าน 89 
สรุปเนื้อหาการออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปิดอ่าน 203 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เปิดอ่าน 254 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เปิดอ่าน 939 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เปิดอ่าน 882 
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เปิดอ่าน 200 

 ดูทั้งหมด
 
 
 
แกลลอรี่ / ภาพกิจกรรม
 
 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - พิธีเปิดสระว่ายน้ำ และการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ - งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รุ่น ดรุณชบารุ่นสามงามเพริศพร้ิง

๓ มีนาคม ๒๕๕๙ - Kindergarten English Camp 2016

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ - แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดรุณชนารุ่นสามงามเพริศพริ้ง ในโอกาสสำเร็จการศึกษา

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ - กิจกรรม English camp 2016

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ - ค่ายคณิตศาสตร์ Senior Season2
 

 ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
ผู้บริหารโรงเรียน


นางผ่องพรรณ ปินตาแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นนายมงคล ใบแสง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

 
 
โครงสร้างผู้บริหารโรงเรียน

โครงสร้างการบริหารงาน
ครูปฐมวัย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูต่างประเทศ
ครูสนับสนุนการสอน
เอกสารดาว์นโหลด/แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน อ.1 - ป.4 ปีการศึกษา ๒๕๕๙
แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ป.5-6 ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ใบสมัครบุคลากร
คู่มือบทเรียนสำเร็จรูป (เส้นทางบุญตามแนวพุทธ)
ใบมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มโรงเรียน
ดูทั้งหมด
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
 
 
 
 
 
 
 

@ Copyright 2014-2015 All rights are reserved Design by ChiangraiWebDesign.com