โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

นายอุดมทรัพย์ อัยรา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

นางสาวระดับศิลป์ บุดดี

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน
ประกาศจากโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
ผลงานครู

ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

Youtube Chanel โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น