โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
คำร้องขอย้ายออกจากโรงเรียนเดิมนักเรียน
ยื่นคำร้องขอย้ายออกจากโรงเรียนเดิมนักเรียน
ชื่อ-สกุล ชั้น สถานะ วันที่ขอ
ด.ช. ธัญวิศษฏ์ กาซ้อน ประถมศึกษา 2 รออนุมัติ 21 มีนาคม 2566 เวลา 18.42 น.
ด.ช. วรัญญู วรพิพัฒน์พล ประถมศึกษา 3 รออนุมัติ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.57 น.
ด.ช. เจษฎา เมืองมูล ประถมศึกษา 2 รออนุมัติ 17 มีนาคม 2566 เวลา 14.43 น.
ด.ญ. วิรัลพัชร สมุดความ อนุบาล 2 รออนุมัติ 17 มีนาคม 2566 เวลา 11.04 น.
ด.ญ. วิรัลพัชร สมุดความ อนุบาล 2 รออนุมัติ 17 มีนาคม 2566 เวลา 11.04 น.
ด.ญ. วิรัลพัชร สมุดความ อนุบาล 2 รออนุมัติ 17 มีนาคม 2566 เวลา 11.04 น.
ด.ญ. วราลักษณ์ ปัญญา ประถมศึกษา 1 รออนุมัติ 13 มีนาคม 2566 เวลา 12.27 น.
ด.ญ. ลฤณ ทุมทาศ ประถมศึกษา 3 รออนุมัติ 12 มีนาคม 2566 เวลา 21.05 น.
ด.ญ. ลฤณ ทุมทาศ อนุบาล 1 รออนุมัติ 12 มีนาคม 2566 เวลา 21.04 น.
ด.ช. ภูภูมิ มณีวรรณ ประถมศึกษา 4 รออนุมัติ 10 มีนาคม 2566 เวลา 11.31 น.
ด.ญ. ณปภัช เสมามิ่ง อนุบาล 1 รออนุมัติ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.20 น.
ด.ช. ณพรรษ พรมเมือง ประถมศึกษา 1 รออนุมัติ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.37 น.
ด.ญ. นัทธ์หทัย บุญมา อนุบาล 1 รออนุมัติ 02 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.51 น.
ด.ญ. กาสะลอง บุญมา ประถมศึกษา 2 รออนุมัติ 02 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.19 น.
ด.ช. เกียรติกุล คำเงิน ประถมศึกษา 4 รออนุมัติ 01 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.41 น.
ด.ช. ธนกฤต วรธนวุฒิ ประถมศึกษา 4 รออนุมัติ 24 มกราคม 2566 เวลา 14.19 น.
ด.ญ. พีรชาดา ใจเขื่อน อนุบาล 1 อนุมัติ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.57 น.
ด.ช. ปุญญาพัฒน์ ต๊ะต้องใจ ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 26 กันยายน 2565 เวลา 16.42 น.
ด.ช. ปวรปรัชญ์ ต๊ะต้องใจ ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 26 กันยายน 2565 เวลา 16.38 น.
ด.ช. ปวรปรัชญ์ ต๊ะต้องใจ ประถมศึกษา 3 รออนุมัติ 26 กันยายน 2565 เวลา 16.38 น.
ด.ช. ปวรปรัชญ์ ต๊ะต้องใจ ประถมศึกษา 3 รออนุมัติ 26 กันยายน 2565 เวลา 16.38 น.
ด.ญ. วรรณกร วชิรเสรีชัย อนุบาล 1 อนุมัติ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 15.36 น.
ด.ช. พีรวิชญ์ พานศิลาเลิศ ประถมศึกษา 1 อนุมัติ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 20.14 น.
ด.ญ. ทดลอง อนุบาล 1 รออนุมัติ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.57 น.