โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

คนเก่ง เทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2565 , เปิดอ่าน 197 ครั้ง

15  ตุลาคม  2565 

     ????ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับ คนเก่ง เทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น????

 

 ????รางวัลเหรียญทอง  ด.ช.ศรัณวัชร์ เดชถิระพิพัฒน์ นักเรียนชั้น ป.1/3 

  ????รางวัลเหรียญเงิน  ด.ช.ภัทธกฤต  เรือนคำ นักเรียนชั้น ป.1/3 

 

  ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ Inthanon Taekwondo Championship 2022 จ.เชียงใหม่