โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565 , เปิดอ่าน 211 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ "น่านไง..ใครกะฮัก กระซิบรักครั้งที่ 5" วันที่ 24 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬา อบจ. น่าน

 

1.ด.ญ.มยุธิดา ใยบัวเทศ ชั้น ป.1/1 

ได้ 2 เหรียญทอง 

 

2.ด.ช.ศรัณวัชร์ เดชถิระพิพัฒน์ ชั้น ป.1/3

ได้ 1 เหรียญเงิน

 

3.ด.ช.ภัทรกิจ เรือนคำ ชั้น ป.1/3

ได้ 1 เหรียญทองแดง

 

4.เด็กชายเจตนิพัทธ์  นันต๊ะรัตน์  ชั้น อ.3/2

ได้ 1 เหรียญทอง