โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ครูต่างประเทศ

Ms. Genevieve C. Taniongon.
K.G.1/1
Ms. Sheila Joy B.Benliro.
K.G.1/2
Mrs. Maricel Srimakut.
K.G.2/1
Ms. Lovely Pear D. Gabriel.
K.G.2/2
Ms. Hannah Grace A. Santos.
K.G.3/1
Ms. Jasmine Carreon.
K.G.3/2
Ms. Sherryl Miraflores Buiza.
Mr. David S. Gregory.
Ms. Meryl Joy Madriaga.
Ms. Charlyn Jay Dapetillo.
Mr. Mark Nolan.
Ms. Ana Flavia Oliveira.
Mr. Andrea Piero Barbatano.
Mr. Jeremia R. Ingal.
Ms. Mirriam Chigwidi.
Ms. Sonia Ghalem.
Mr. Mhey Ar Tomas.