โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น อ.1 และป.1

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2566 , เปิดอ่าน 1709 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น  อ.1 และป.1 ของโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ปีการศึกษา 2566

หมายเหตุ:ในวันมอบตัวให้นำนักเรียนมาด้วย