โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

มอบเข็มกลัด Coding Core Trainer (CCT) ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2566 , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

25 พฤษภาคม 2566 

     นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น มอบเข็มกลัด Coding Core Trainer (CCT) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นางโสพิชชาญ์ สมใจ ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

       ณ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น