โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

จัดกิจกรรมหน้าเสาธง แนะนำครูไทย, ครูชาวต่างชาติ และบุคลากรใหม่ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2566 , เปิดอ่าน 32 ครั้ง

25 พฤษภาคม 2566

       โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จัดกิจกรรมหน้าเสาธง แนะนำครูไทย, ครูชาวต่างชาติ และบุคลากรใหม่ ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

       ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น