โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2566 , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

20 พฤษภาคม 2566

       โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ครั้งที่ 3/2566 และพิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

        โดยมีนางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เข้าร่วมการประชุมและพิธีรดน้ำดำหัว

       ณ ห้องประชุมดอกชบา 1 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น