โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2566 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

18 พฤษภาคม 2566

       โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น มอบหมายให้นางสาวระดับศิลป์ บุดดี รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการปฐมนิเทศ

       ณ ห้องประชุมดอกชบา 1 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น