โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรอบรมผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 01 มี.ค. 2566 , เปิดอ่าน 31 ครั้ง

15 กุมภาพันธ์ 2566

      นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการอบรม  หลักสูตรอบรมผู้บริหารสถานศึกษา เรื่อง พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ และสิทธิเด็ก "โครงการขับเคลื่อน  พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา" ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

     ณ โรงแรม เอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย