โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

กิจกรรม "จูงมือน้องเข้าวัด"

เมื่อวันที่ 01 มี.ค. 2566 , เปิดอ่าน 35 ครั้ง

26  กุมภาพันธ์  2566

       นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น  มอบหมายรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกิจกรรม "จูงมือน้องเข้าวัด" โดยนำนักเรียน เข้าวัดทำบุญตักบาตร 

        ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูขันติพลาธร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดฝั่งหมิ่น ได้ให้โอวาท และให้พรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้บริหารคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

       

        กิจกรรมเด็กๆจะได้ไปทำบุญตักบาตรที่วัด ในทุกวันพระ ตลอดปีการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมให้กับเด็ก

    ณ  วัดฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย