โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2566 , เปิดอ่าน 52 ครั้ง

๑๐  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖

            นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗  ฝั่งหมิ่น พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

 ณ ห้องประชุมดอกชบา ๒ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น