โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 06 ต.ค. 2565 , เปิดอ่าน 342 ครั้ง

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1 -7 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน

4. รางวัลเหรียญทอง ชมเชย การแข่งขันตัวต่อเสริมทักษะ ระดับอนุบาล

5. รางวัลเหรียญทอง ชมเชย การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

6. รางวัลเหรียญทอง ชมเชย การแข่งขันโครงงานภาษาไทย

7. รางวัลเหรียญทอง ชมเชย การแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศ

8. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทย

9.รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

10.รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม