โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

กิจกรรมแสดงความยินดี สำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2565 , เปิดอ่าน 376 ครั้ง

5 กันยายน 2565 

        นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงราย  ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดี สำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ มอบโล่และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย 

    ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มประเทศ (GMS) อาคารเชียงแสน จังหวัดเชียงราย