โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ติดต่อ - สอบถาม

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น (เทศบาลนครเชียงราย)

เลขที่ 340/1 หมู่ 6 ถ.ฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 0-5316-6956 , โทรสาร 0-5316-6956


ฟอร์มติดต่อ - สอบถาม