โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
คำร้องขอย้ายออกจากโรงเรียนเดิมนักเรียน
ยื่นคำร้องขอย้ายออกจากโรงเรียนเดิมนักเรียน
ชื่อ-สกุล ชั้น สถานะ วันที่ขอ
ด.ญ. พีรชาดา ใจเขื่อน อนุบาล 1 อนุมัติ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.57 น.
ด.ช. ปุญญาพัฒน์ ต๊ะต้องใจ ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 26 กันยายน 2565 เวลา 16.42 น.
ด.ช. ปวรปรัชญ์ ต๊ะต้องใจ ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 26 กันยายน 2565 เวลา 16.38 น.
ด.ช. ปวรปรัชญ์ ต๊ะต้องใจ ประถมศึกษา 3 รออนุมัติ 26 กันยายน 2565 เวลา 16.38 น.
ด.ช. ปวรปรัชญ์ ต๊ะต้องใจ ประถมศึกษา 3 รออนุมัติ 26 กันยายน 2565 เวลา 16.38 น.
ด.ญ. วรรณกร วชิรเสรีชัย อนุบาล 1 อนุมัติ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 15.36 น.
ด.ช. พีรวิชญ์ พานศิลาเลิศ ประถมศึกษา 1 อนุมัติ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 20.14 น.
ด.ญ. ทดลอง อนุบาล 1 รออนุมัติ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.57 น.