โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาล

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2560 , เปิดอ่าน 943 ครั้ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาล ประเภทโครงงาน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่


1.เด็กชายธนานันท์ ธรรมรส
2.เด็กชายพีรวัส เพ็ญสดใส
3.เด็กชายคุณานนท์ ณ ลำปาง