map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาล

เมื่อ 27 พ.ค. 2560 เปิดอ่าน 342 ครั้ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาล ประเภทโครงงาน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่


1.เด็กชายธนานันท์ ธรรมรส
2.เด็กชายพีรวัส เพ็ญสดใส
3.เด็กชายคุณานนท์ ณ ลำปาง