โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2565 , เปิดอ่าน 145 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปุญญพัฒน์  เขมอัครเจตต์ 

นักเรียนชั้น ป.5/2 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

       ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย 

       ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2565