โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

การประเมินโครงการหลักสูตรสองภาษา (MEP: Mini English Program) โดยใช้รูปแบบ CIPP Model โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2564 , เปิดอ่าน 515 ครั้ง