โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโอเน็ตเต็มร้อยและรางวัลเสริมปัญญา

เมื่อวันที่ 04 พ.ค. 2564 , เปิดอ่าน 726 ครั้ง

วันที่ 3 พฤษภาคม. 2564. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น. มอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กที่สอบได้คะแนนเต็ม100 วิชาภาษาอังกฤษ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 1. ด.ญ.ภคพร. อนุกูล. 2 ด.ช.ไมค์ ปรามิล ศรีมกุฎ และการทดสอบความรู้ของบริษัทเสริมปัญญา รางวัลที่ 1 ระดับภาคเหนือวิชาคณิตศาสตร์ 2 คน ด.ช.ธนัญญ์ ธนธรรมธิศ. ด.ช.กัณฐพันณ์ ทิพยศักดิ์. รางวัลที่1ระดับภาคเหนือ Advanced Englishด.ญ.มาริสา ศรีมกุฎ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กในการพัฒนาความรู้ต่อไป