โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ชนะเลิศ ชิงแชมป์ภาคการศึกษาที่ 16 ระดับประถมศึกษา Thailand English Online Contest 5 ของบริษัท  อิงลิชออนไลน์  จำกัด

เมื่อวันที่ 05 มี.ค. 2563 , เปิดอ่าน 546 ครั้ง

เด็กหญิงพชราพรรณ ธงศรี

เด็กหญิงปทุมทิพย์ ศรีมกุฏ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชิงแชมป์ภาคการศึกษาที่ 16 ระดับประถมศึกษา

Thailand English Online Contest 5  ของบริษัท  อิงลิซออนไลน์  จำกัด

CERTIFICATE OF PARTICIPATION