โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

การประเมินโครงการหลักสูตรสองภาษา (MEP: Mini English Program) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย ผู้ศึกษา ผ่องพรรณ ปินตาแสน ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 04 ก.พ. 2563 , เปิดอ่าน 760 ครั้ง