โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

การแข่งขันว่ายน้ำวังนาคราช แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2562 ณ. สระว่ายน้ำธารสวรรค์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2562 , เปิดอ่าน 164 ครั้ง

Double Click on image to Enlarge.

นักกีฬาสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ทั้งหมด 46  เหรียญทอง 29  เหรียญเงิน  23  เหรียญทองแดง ประกอบด้วยดังต่อไปนี้

 

1.เด็กชายชวัล                      สกุลพาณิชเจริญ                  1 เหรียญทอง

2.เด็กหญิงเกตุเกล้า             แซ่ภู่                                       1 เหรียญทอง

3.เด็กหญิงณัชชา              ไชยะสุ                                   1 เหรียญทอง                                      

4.เด็กหญิงกัญญาภัค           แสงศรีจันทร์                        1 เหรียญทอง

5.เด็กหญิงนริทร์พร         ไชยรินทร์                             1 เหรียญทอง   1 เหรียญทองแดง

6.เด็กหญิงธัญกร              เสริฐแก้ว                               1 เหรียญทอง

7.เด็กชายสุชาพงศ์              ไชยรินทร์                             1 เหรียญทอง

8.เด็กชายบูรณ์พิภพ            เจริญการ                               1 เหรียญทอง   1 เหรียญเงิน

9.เด็กหญิงปภิชญา              อนุฤทธิ์                                  1 เหรียญทอง   3 เหรียญทองแดง

10.เด็กชายศุภกร                 ขันโท                                     4 เหรียญทอง   2  เหรียญเงิน   1 เหรียญทองแดง

11.เด็กหญิงวสุรมย์             หมั่นถุง                                 2 เหรียญทอง   4 เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง

12.เด็กชายทนุธรรม           สีหาเวช                                 2 เหรียญทอง   2 เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง

13.เด็กชายเอกอมร             ทิพย์พละ                               4 เหรียญทอง   2 เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง

14.เด็กชายณภัทร                สิทธิพร้อม                            7 เหรียญทอง   4 เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง

15.เด็กหญิงณัชพรภัทร์     วงษ์ไชยมูล                           1 เหรียญทอง   4 เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง

16.เด็กหญิงณัชพรศิริ      วงษ์ไชยมูล                           5 เหรียญทอง   4 เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง

17.เด็กหญิงชนิตา               คำสมุทร                                1 เหรียญทอง   4 เหรียญเงิน     

18.เด็กชายพัทธดนย์           ไกลถิ่น                                  1 เหรียญเงิน    3  เหรียญทองแดง

19.เด็กหญิงณัฎฐณิชา       โซตา                                     10 เหรียญทอง   2 เหรียญเงิน พร้อมถ้วยคะแนนรวมรุ่น

อายุ 11 ปี อันดับที่ 9