โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

รางวัลเสริมปัญญา โครงการสอบความรู้วิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2562 , เปิดอ่าน 528 ครั้ง

วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน 2562 นางผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น มอบรางวัลเสริมปัญญา

โครงการสอบความรู้วิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Double Click on image to Enlarge. Double Click on image to Enlarge.
Double Click on image to Enlarge. Double Click on image to Enlarge.
Double Click on image to Enlarge. Double Click on image to Enlarge.
Double Click on image to Enlarge. Double Click on image to Enlarge.
Double Click on image to Enlarge. Double Click on image to Enlarge.
Double Click on image to Enlarge.