โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

รางวัลให้กับนักเรียนในการแข่งขันกีฬา อปท. ครั้งที่37 นครแม่สอด  ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2562 , เปิดอ่าน 149 ครั้ง

วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน 2562 นางผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

มอบรางวัลให้กับนักเรียนในการแข่งขันกีฬา อปท. ครั้งที่ 37 นครแม่สอด ประจำปีการศึกษา 2562

Double Click on image to Enlarge.Double Click on image to Enlarge.

Double Click on image to Enlarge.Double Click on image to Enlarge.