โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2562 , เปิดอ่าน 469 ครั้ง

ครูที่ปรึกษาครูอรนรินทร์ มุกดา และครูศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์     นำนักเรียน  ดช. ธนวิชญ์ จิตรรักษา ดญ. ธัญชนก พรหมมี ดญ. ณัฏฐณิชา โชตา   โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น นครเชียงราย แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2562 "นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ" หัวข้อ "โครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม"