โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562กีฬากรีฑา

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2562 , เปิดอ่าน 497 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562กีฬากรีฑา
ด.ญ.พันธ์วิรา คาดีวี ชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตร และ 200 เมตร หญิง

1. รองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวมกรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
ประกอบด้วย  1. เด็กหญิง พันธ์วิรา คาดีวี
2. เด็กหญิง ศิริวัชราภร บัวนวล
3. เด็กหญิง ธีรากานต์ ใจมา
4. เด็กหญิง สุฐธีรักษ์ ราชคม
5. เด็กหญิง นราสร ปิ่นศรีทอง

กีฬาว่ายน้ำ
เด็กชาย ฐิติโชติ อ๋อง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คะแนนรวมบุคคลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 5 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง