map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562กีฬากรีฑา

เมื่อ 26 ส.ค. 2562 เปิดอ่าน 27 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562กีฬากรีฑา
ด.ญ.พันธ์วิรา คาดีวี ชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตร และ 200 เมตร หญิง

1. รองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวมกรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
ประกอบด้วย  1. เด็กหญิง พันธ์วิรา คาดีวี
2. เด็กหญิง ศิริวัชราภร บัวนวล
3. เด็กหญิง ธีรากานต์ ใจมา
4. เด็กหญิง สุฐธีรักษ์ ราชคม
5. เด็กหญิง นราสร ปิ่นศรีทอง

กีฬาว่ายน้ำ
เด็กชาย ฐิติโชติ อ๋อง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คะแนนรวมบุคคลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 5 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง