โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

การแข่งขัน MFU SWIMMING CHAMPIONSHIP 4th ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 นักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียน เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ได้รับรางวัล

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2562 , เปิดอ่าน 660 ครั้ง

ผลการแข่งขัน MFU SWIMMING CHAMPIONSHIP 4th ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 นักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียน เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ได้รับรางวัล ดังนี้
1. ด.ช.ศุภกร ขันโท 1เหรียญเงิน 1เหรียญทองแดง
2. ด.ช. ฐิติโชติ อ๋อง รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมบุคคลอันดับที่ 1 ได้รับเหรียญรางวัล 9เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
3.ด.ญ.วสุรมย์ มั่นกุง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
4. ด.ช.ณภัทร สิทธิพร้อม
1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง. 5.ด ช ทนุธรรม สีหาเวช ได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง
6. ชนิตา คำสมุทร 4ทองแดง 7. ด.ญ.ณัฎฐณิชา โชตา ได้ 2เหรียญทอง 7เหรียญเงิน 2เหรียญทองแดง