โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

27-28 ตุลาคม 2561 - การแข่งขันว่ายน้ำ Rujirawong Championchip 2018 ณ สระว่ายน้ำ รุจิรวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 06 พ.ย. 2561 , เปิดอ่าน 671 ครั้ง

ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นและนางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติแสดงความยินดีและมอบเหรียญรางวัลให้กับตัวแทนนักเรียนในการแข่งขันว่ายน้ำ rujirawong championchip 2018 ณ สระว่ายน้ำ รุจิรวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561

รายการที่ตัวแทนนักเรียนได้รับมีดังนี้

1. เด็กชาย ศุภกร ขันโท ชั้น ป.1/3 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
2. เด็กหญิง วสุรมย์ มั่นกุง ชั้น ป.2/1 ได้รับรางวัล 1 ทอง 1 เงิน 4 ทองแดง
3. เด็กหญิง ณัฎฐนิชา โซตา ชั้น ป.4/3 ได้รับรางวัล 4 เงิน 2 ทองแดง
4. เด็ยชาย ฐิติโชติ อ๋อง ชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัล 6 ทอง 1 เงิน 1 ทองแดง และรางวัลถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมบุคคล รุ่นอายุ 8 ปี ชาย อันดับที่ 8