map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

31 สิงหาคม 2561 - การแข่งขัน Chiang Rai Taekwondo Championships

เมื่อ 03 ก.ย. 2561 เปิดอ่าน 276 ครั้ง

ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ให้เกียรติแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ร้บรางวัลการแข่งขัน 

Chiang Rai Taekwondo Championships


ด.ญ.พิศน์ณิชา เดชถิระพิพัฒน์   รางวัลเหรียญเงินหญิง รุ่นอายุ 9-10 ปี


ด.ช.ณฑพน ชุ่มจิตต์  รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทเยาวชน ชาย 7-8 ปี


..สุวพิชญ์ ภู่เกตุ  รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทเยาวชน ชาย 7-8 ปี