โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

31 สิงหาคม 2561 - การแข่งขัน Chiang Rai Taekwondo Championships

เมื่อวันที่ 03 ก.ย. 2561 , เปิดอ่าน 387 ครั้ง

ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ให้เกียรติแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ร้บรางวัลการแข่งขัน 

Chiang Rai Taekwondo Championships


ด.ญ.พิศน์ณิชา เดชถิระพิพัฒน์   รางวัลเหรียญเงินหญิง รุ่นอายุ 9-10 ปี


ด.ช.ณฑพน ชุ่มจิตต์  รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทเยาวชน ชาย 7-8 ปี


..สุวพิชญ์ ภู่เกตุ  รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทเยาวชน ชาย 7-8 ปี