โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น - ครูจุฑามาศ เหรียญแก้ว

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 , เปิดอ่าน 507 ครั้ง

การศึกษา :   ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
                          สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 

ผู้ศึกษา   :    นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว

สถานศึกษา :  โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น