โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3)

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2561 , เปิดอ่าน 364 ครั้ง