โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3)

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2561 , เปิดอ่าน 1314 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล ฝั่งหมิ่นขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ในงานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2561 เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ตัวแทนนักเรียน
1.
เด็กชายป้องเงิน สุกใส
2.
เด็กชายกฤติเดช ชินนูทิศ
3.
เด็กหญิงพรปวีณ์ ธรรมอักษร

คุณครูผู้ควบคุม
1.
นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์
2.
นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม