โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันโครงงานระดับปฐมวัย

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2561 , เปิดอ่าน 391 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล ฝั่งหมิ่นขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันโครงงานระดับปฐมวัย ในงานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2561 เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ตัวแทนนักเรียน
1.
เด็กชายธิติสรณ์ สานุกิจ
2.
เด็กหญิงกฤติมา ตาอ้อน
3.
เด็กหญิงพัฒนียา คำน้อย

คุณครูผู้ควบคุม
1.
นางลภัสรดา ดินหม้อ
2.
นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน