โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันโครงงานระดับปฐมวัย

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2561 , เปิดอ่าน 297 ครั้ง