โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2561 , เปิดอ่าน 270 ครั้ง