โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2561 , เปิดอ่าน 1318 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล ฝั่งหมิ่นขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2561 เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ตัวแทนนักเรียน
1.
เด็กชายทรงเกียรติ ชีวินมหาชัย

คุณครูผู้ควบคุม
1.
นางสาวธัญกมล นะใจ
2.
นายหิรัญ ศรีวิชัย