โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

หนังสือส่งเสริมการอ่านร้อยกรอง ท่องเที่ยวเมืองเชียงรายเพื่อพัฒนาเรื่อง ตัวสะกดตรงตามมาตรา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ครูปรียาภัทร์ ตุลาชม

เมื่อวันที่ 04 ส.ค. 2560 , เปิดอ่าน 472 ครั้ง