map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

รางวัลชนะเลิศ สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

เมื่อ 07 มิ.ย. 2560 เปิดอ่าน 383 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายคาร์ล วัฒนา เบ็นเนท
ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่