map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายวสันต์ นายด่าน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายประชัน หาญจริง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย์
ครูอัตราจ้าง
นายธนทรัพย์ เฉียบแหลม
ครูอัตราจ้าง
นายนพฤทธิ์ ธิวรรณ์
ครูอัตราจ้าง