หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แกลลอรี่รูปภาพ ติดต่อสอบถาม ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านเข้าสู่โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
 
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
เอกสารแผนงาน โครงการ
อาคารสถานที่
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เกณฑ์การรับสมัคร
เมนูอาหาร
 
 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระกลุ่มปฐมวัย
 

 
แรกรุ่นดรุณชบา
ดรุณชบารุ่นสองผ่องอำไพ
ดรุณชบารุ่นสามงามเพริศพริ้ง
ดรุณชบารุ่นสี่เปรมปรีดิ์ สถาพร
 
 สถิติประจำวันที่ 23/07/2560

จำนวนผู้เช้าชมวันนี้ = 37 ครั้ง
จำนวน UIP วันนี้ = 1 ip

จำนวนผู้เช้าชมเดือนนี้ = 4020 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมเดือนที่แล้ว = 6412 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีนี้ 41318 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีที่แล้ว 77363 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 240654 ครั้ง
 
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
 
 
 
 
อาคารสถานที่
 
 


ข้อมูลอาคารและสถานที่
โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 23 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารดังนี้
1. อาคารอำนวยการ มีทั้งหมด 5 ห้อง ประกอบด้วย ห้องผู้อำนวยการ ห้องรองผู้อำนวยการ ห้องประชุมดอกชบา ห้องการเงิน และห้องธุรการ

2. อาคารเรียนระดับอนุบาล มีห้องเรียน 6 ห้อง ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กอนุบาล 1 ห้อง ห้องศูนย์สื่อระดับอนุบาล 1 ห้อง

3. อาคารอเนกประสงค์ ห้องประชุมขนาดใหญ่ 1 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง ห้องเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ 1 ห้อง และที่รับประทานอาหาร ของเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น

4. อาคารเรียนระดับประถมศึกษา ชั้น 1 ประกอบด้วยห้องเรียน 3 ห้อง ห้องพิเศษ​ 3 ห้อง ชั้น 2 ประกอบด้วยห้องเรียน 3 ห้อง ห้องพิเศษ 5 ห้อง ชั้น 3 ประกอบด้วยห้องเรียน 8 ห้อง​


โรงเรียนได้จัดปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จัดทำที่นั่งสำหรับนั่งพักผ่อนของนักเรียนตามสุมทุมพุ่มไม้เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

 

 
 

@ Copyright 2014-2015 All rights are reserved Design by ChiangraiWebDesign.com