หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แกลลอรี่รูปภาพ ติดต่อสอบถาม ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านเข้าสู่โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
 
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
เอกสารแผนงาน โครงการ
อาคารสถานที่
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เกณฑ์การรับสมัคร
เมนูอาหาร
 
 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระกลุ่มปฐมวัย
 

 
แรกรุ่นดรุณชบา
ดรุณชบารุ่นสองผ่องอำไพ
ดรุณชบารุ่นสามงามเพริศพริ้ง
ดรุณชบารุ่นสี่เปรมปรีดิ์ สถาพร
 
 สถิติประจำวันที่ 23/07/2560

จำนวนผู้เช้าชมวันนี้ = 50 ครั้ง
จำนวน UIP วันนี้ = 1 ip

จำนวนผู้เช้าชมเดือนนี้ = 4033 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมเดือนที่แล้ว = 6412 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีนี้ 41331 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีที่แล้ว 77363 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 240667 ครั้ง
 
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
 
 


โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น


สังกัดสำนักงานการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย
ตั้งอยู่เลขที่ 340/1 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงรายโทรศัพท์ 0-5316-6956 , โทรสาร 0-5316-6956โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้วยงบอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่จัดสรรให้สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5,226,000 บาท ตามแบบอาคารศูนย์เด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายในขณะนั้น มีความเห็นตรงกันว่าควรออกแบบให้สอดคล้องกับท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย คือ แบบล้านนาและมีเอกลักษณ์เฉพาะของการเป็น โรงเรียนสองภาษา (ภาษาไทย-อังกฤษ) เทศบาลนครเชียงรายจึงได้จัดสรรงบประมาณสมทบเพิ่มในการก่อสร้าง โดยขอใช้พื้นที่ของโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น (ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ได้ยุบโรงเรียน เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนไม่มาก) กับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยการใช้พื้นที่ร่วมในการจัดการศึกษาจำนวน 14 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา เป้าหมายครั้งแรกในการจัดตั้ง เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ต่อมา ในปี พ.ศ.2549 ได้ขอเปลี่ยนแปลงเป็นโรงเรียน และได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549

ปีงบประมาณพ.ศ.2549 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,600,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ศ.ล. ชั้นเดียวตามแบบแปลนเทศบาลนครเชียงรายและเทศบาลนครเชียงรายจัดสรรงบประมาณสมทบ จำนวน 4,090,000 บาท รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 9,690,000 บาท และก่อสร้างอาคารอำนวยการ 2 ชั้นใต้ถุนโล่ง ด้วยงบประมาณเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 5,266,800 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เทศบาลนครเชียงรายได้ซื้อที่ดินที่ติดกันเพิ่มจำนวน 9ไร่และก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบแปลนของเทศบาล นครเชียงราย เป็นอาคาร ค.ศ.ล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ด้วยงบประมาณ 12,307,000 บาท โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณให้ จำนวน 8,307,000 บาท และเทศบาลนครเชียงรายจัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบอีกจำนวน 4,000,000 บาท

ปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณจากเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 2,719,000 บาท ก่อสร้างป้ายชื่อและรั้วโรงเรียน

ปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 6,223,000 บาท และเทศบาลนครเชียงรายสมทบ 2,837,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน 8 ห้องเรียนสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


เป็นสัญลักษณ์ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงราย ตุงทอง หลักชัย และความมั่นคง
สีประจำโรงเรียน


สีเขียว หมายถึง สีของธรรมชาติที่สดชื่น สวยงามและความอุดมสมบูรณ์
สีขาว หมายถึง ความใสสะอาด บริสุทธิ์ของนักเรียนที่พร้อมจะเรียนรู้ตลอดเวลาดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกชบา เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี เป็นราชินีของดอกไม้


เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนเทศบาล ๗

เทศบาล...เจ็ดนี้
นาม...สถิตบวร
ส่งเสริมให้เชี่ยวชาญ
หลักสูตร สองภาษา
เขียวขาว พร้อมมุ่งมั่น
สามัคคีมีน้ำใจ
สมศักดิ์ศรีเชียงรายนคร
อบรมสั่งสอนกุลบุตรธิดา
กิจการทุกด้านมุ่งพัฒนา
จริยา งามตา ชื่นใจ
ช่วยกัน สร้างชื่อ ลือไกล
อยู่ที่ไหนไว้เกียรติของเรา

จุดเด่นของโรงเรียน

“โรงเรียนต้นแบบสองภาษาของเทศบาลนครเชียงราย”

อักษรย่อของโรงเรียน ท.๗

 

 
 

@ Copyright 2014-2015 All rights are reserved Design by ChiangraiWebDesign.com