โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ประกาศเรื่อง มาตรการและแนวทางการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนเต็มในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2563 , เปิดอ่าน 378 ครั้ง