โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินพัฒนาการเพื่อเข้าศึกษา ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2563 , เปิดอ่าน 771 ครั้ง