โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการศึกษา ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2563 , เปิดอ่าน 1886 ครั้ง