โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น อนุบาลศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562 , เปิดอ่าน 2020 ครั้ง

Double Click on image to Enlarge.Double Click on image to Enlarge.