โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศ คนสวน แม่บ้าน

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2562 , เปิดอ่าน 367 ครั้ง