map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการเพื่อเข้าศึกษา ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เมื่อ 21 ธ.ค. 2561 เปิดอ่าน 1565 ครั้ง