โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ผลการประกันคุณภาพภายนอก ของโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2565 , เปิดอ่าน 117 ครั้ง

ผลการประกันคุณภาพภายนอก:ผลการตรวจเยี่ยม ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (การตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)

ระดับการศึกษาปฐมวัย และ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สมศ.