โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 05 พ.ย. 2564 , เปิดอ่าน 90 ครั้ง